Kamerstuk 34000-VI-35

Motie van het lid Oskam over financiering voor Mentorschap Nederland

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Peter Oskam (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-35.html
ID: 34000-VI-35

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID OSKAM

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor de bescherming van mensen die niet zelf hun belangen kunnen waarnemen, de inzet van vrijwilligers aangesloten bij Mentorschap Nederland van grote waarde is;

overwegende dat Mentorschap Nederland een van de partners is voor de rechtspraak bij het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) en bijdraagt aan de gewenste efficiëntie en beperking van de werkdruk van de rechtspraak;

overwegende dat deze organisatie voor de komende twee jaar nog gelden tekortkomt om haar basistaken voort te zetten;

verzoekt de regering, te voorzien in de financiering voor Mentorschap Nederland voor de komende twee jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam