Kamerstuk 34000-VI-12

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 40 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget voor de Raad voor de Rechtspraak

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 19 november 2014
Indiener(s): Michiel van Nispen
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-12.html
ID: 34000-VI-12

23,3 %
76,7 %

CU

Van Vliet

CDA

50PLUS

D66

SP

GrBvK

GL

GrKÖ

PvdA

PVV

VVD

PvdD

SGP

Klein


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 19 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt er 40 miljoen euro toegevoegd aan het budget van de Raad voor de Rechtspraak om de rechtspraak ruimte te geven. Hierdoor kan de digitalisering zorgvuldig uitgevoerd worden en blijft zorgvuldige en snelle behandeling van rechtszaken mogelijk.

Het bedrag komt overeen met het tekort waarmee de rechtspraak in 2015 te maken krijgt doordat de Minister van Veiligheid & Justitie het aantal zaken dat de Raad voor de Rechtspraak heeft begroot niet volledig wil compenseren. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de rechtspraak, waarvoor de rechters en de visitatiecommissie van de rechterlijke organisatie reeds hebben gewaarschuwd.

Dekking wordt gevonden in het decriminaliseren van softdrugs. Indien dit volledig uit het strafrecht zou worden gehaald (legalisering of regulering) leidt dit tot een substantiële besparing van 160 miljoen euro. Bovendien biedt het de mogelijkheid om door belastingheffing extra inkomsten van ongeveer 260 miljoen euro te genereren, zo blijkt uit pagina 38 van het Rapport brede heroverwegingen veiligheid uit april 2010.

Van Nispen