Kamerstuk 34000-VI-58

Motie van het lid Bontes over opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Louis Bontes (GrBvK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-58.html
ID: 34000-VI-58

1,3 %
98,7 %

SGP

GL

PvdA

PvdD

GrKÖ

Klein

CU

PVV

VVD

GrBvK

D66

Van Vliet

SP

50PLUS

CDA


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het een grote puinhoop is bij de Nationale Politie;

overwegende dat er jaarlijks 50.000 minder misdrijven worden opgelost;

overwegende dat de aanpak van jihadisme volstrekt onvoldoende is;

overwegende dat de bescherming van burgers bij aanslagen en rampen niet goed is geregeld;

voorts overwegende dat er met deze Minister geen enkel zicht is op verbetering;

zegt het vertrouwen op in de Minister van Veiligheid en Justitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes