Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 april 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Wijzigingen voorgesteld door de regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Brief regering
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - technische briefing
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport