Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 april 2013
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 april 2014. Briefadvies ‘Toegevoegde waarde’ - 33157-60

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2014. Eindrapport pilot leerwinst en toegevoegde waarde primair onderwijs - 33157-59

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (is betrokken bij het hoofdlijnen debat over toetsing in 2014).

17 november 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2014. Eindrapport pilot leerwinst en toegevoegde waarde primair onderwijs - 33157-59

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden in afwachting van de vóór 1 mei a.s. toegezegde brief ten behoeve van het hoofdlijnen-debat toetsing.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 april 2014. Briefadvies ‘Toegevoegde waarde’ - 33157-60

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2014A018468
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 april 2014. Aanbieding briefadvies ‘Toegevoegde waarde’ - 33157-60

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden, in afwachting van de toegezegde beleidsreactie.4

24 april 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2013A051539
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2014. Aanbieding eindrapport pilot leerwinst en toegevoegde waarde primair onderwijs - 33157-59

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden in afwachting van de vóór 1 mei a.s. toegezegde brief ten behoeve van het hoofdlijnen-debat toetsing.

27 maart 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2014A007567
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 februari 2014. Beantwoording vragen commissie over de uitwerking andere eindtoetsen in het primair onderwijs en het Toetsbesluit - 33157-54

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Is reeds behandeld via een extra-procedure (op 18-2-2014)

21 februari 2014

Besluitenlijst 2014A00730
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 februari 2014. Beantwoording vragen commissie over de uitwerking andere eindtoetsen in het primair onderwijs en het Toetsbesluit - 33157-54

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Een verslag schriftelijk overleg wordt aangevraagd (voor het krokusreces) met als eerste spreker het lid Van Meenen.

18 februari 2014

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2012A036158
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 november 2013. Uitwerking andere eindtoetsen primair onderwijs - 33157-53

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 15 januari 2014 om 10.00 uur.

5 december 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A0361110
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 september 2013. Openbaarmaking eindtoetsgegevens - 33157-52

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Referentieniveaus taal een rekenen op 9 oktober 2013 a.s.

3 oktober 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A03603
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 maart 2013 Toezeggingen bij behandeling wetsvoorstel Eindtoets primair onderwijs - 33157-47

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel eindtoets primair onderwijs (33 157).

18 april 2013

Wijzigingen voorgesteld door de regering
Besluitenlijst 2012A03601
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 maart 2013 Invoering van een centrale eindtoets en de verplichting voor een leerling- en onderwijsvolgsysteem - 33157-13

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (33 157).

4 april 2013

Brief regering
Motie
Motie
Amendement
Brief regering
Brief regering
Amendement
Besluitenlijst 2011A04156
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 mei 2012 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33157-8

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

7 juni 2012

Besluitenlijst 2011A04156
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33157-6

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

7 juni 2012

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2011A04154
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33157-6

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 17 april 2012 om 14.00 uur.

5 april 2012

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)