Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID YPMA

Ontvangen 21 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

Aan artikel 42, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

De centrale eindtoets dient als tweede objectieve gegeven om onderadvisering vanuit het primair onderwijs te voorkomen.

II

In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Aan artikel 43, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

De centrale eindtoets dient als tweede objectieve gegeven om onderadvisering vanuit het speciaal onderwijs te voorkomen.

Toelichting

Het schooladvies is leidend voor de inschrijving op het voortgezet onderwijs. Volgens onderzoek zouden elk jaar 10 procent van alle leerlingen een lager schooladvies kunnen krijgen. Om onderadvisering te voorkomen hebben leerlingen recht op een objectief tweede gegeven dat dient als een second opinion (eindtoets). Een leerling die hoger scoort op de eindtoets dan het schooladvies krijgt het voordeel van de twijfel. Alleen in deze gevallen wordt de uitslag van de eindtoets leidend.

Ypma