Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

254 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
14 november 2019 - 2 december 2019
Schoolboeken en ander lesmateriaal waarin veel minder vrouwen dan mannen staan en relatief weinig personages met een niet-westerse naam
Kirsten van den Hul (PvdA)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
16 september 2019 - 18 november 2019
Het slechter presteren van kinderen als gevolg van het lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
11 oktober 2019 - 13 november 2019
De stijgende reserves bij samenwerkingsverbanden
Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
3 oktober 2019 - 30 oktober 2019
Schoolkassa van ParnasSys
Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)

Alle
30 december 2019
Het bericht dat niemand precies weet hoeveel nieuwe leraren de zware opleiding tot juf of meester op de basisschool voor zij-instromers heeft opgeleverd
Kirsten van den Hul (PvdA)
19 december 2019
Het bericht ‘Islamitisch onderwijs groeit: aantal leerlingen in tien jaar tijd met 60 procent toegenomen’
Rudmer Heerema (VVD)
16 december 2019
Het bericht dat dertig leerlingen uit het speciaal basisonderwijs noodgedwongen ondergebracht worden bij reguliere basisscholen
Kirsten van den Hul (PvdA), Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL)
12 december 2019
De stevige impact van armoede op leerlingen in het basisonderwijs
Kirsten van den Hul (PvdA), Gijs van Dijk (PvdA)
6 december 2019
Het bericht ‘De stagiair is vogelvrij’
Roelof Bisschop (SGP)
28 november 2019
De 5-daagse sluiting van zestien basisscholen als gevolg van het lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
25 november 2019
Het slechter presteren van kinderen als gevolg van het lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
14 november 2019 - 2 december 2019
Schoolboeken en ander lesmateriaal waarin veel minder vrouwen dan mannen staan en relatief weinig personages met een niet-westerse naam
Kirsten van den Hul (PvdA)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
11 oktober 2019 - 13 november 2019
De stijgende reserves bij samenwerkingsverbanden
Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
3 oktober 2019 - 30 oktober 2019
Schoolkassa van ParnasSys
Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
16 september 2019 - 18 november 2019
Het slechter presteren van kinderen als gevolg van het lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
9 september 2019 - 8 oktober 2019
Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019
Lammert van Raan (PvdD)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
26 augustus 2019 - 2 oktober 2019
Het bericht dat er veel maatregelen worden genomen, maar er nog lang niet genoeg leraren zijn
Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
15 augustus 2019 - 5 september 2019
Het bericht dat er grote verschillen zijn in financiële steun die scholieren krijgen voor digitale middelen
Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
5 augustus 2019 - 26 augustus 2019
Het bericht dat bijlesscholen de zomerklandizie zien toenemen
Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
5 augustus 2019 - 26 augustus 2019
Het toenemend aantal basisschoolleerlingen dat bijlessen volgt als gevolg van het lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
13 juni 2019 - 4 juli 2019
Het onderwijsboek Geobas 7
Farid Azarkan (DENK)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
29 mei 2019 - 1 juli 2019
Het artikel ‘Kan ik meer verdienen met hetzelfde werk in het PO?’
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
27 mei 2019 - 19 juni 2019
De uitvoering van de motie Van den Hul c.s. (35 000 VIII, nr. 173) inzake het inzichtelijk maken van de ruimtebrief
Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP), Paul van Meenen (D66)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
8 mei 2019 - 19 juni 2019
Leerlingen op basisscholen in achterstandswijken die massaal kampen met problemen bij taal en leren, concentratieproblemen en ouders die hun kinderen vaak niet kunnen helpen
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)