Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

246 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
3 oktober 2019 - 30 oktober 2019
Schoolkassa van ParnasSys
Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
9 september 2019 - 8 oktober 2019
Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019
Lammert van Raan (PvdD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
26 augustus 2019 - 2 oktober 2019
Het bericht dat er veel maatregelen worden genomen, maar er nog lang niet genoeg leraren zijn
Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
15 augustus 2019 - 5 september 2019
Het bericht dat er grote verschillen zijn in financiële steun die scholieren krijgen voor digitale middelen
Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)

Alle
11 oktober 2019
De stijgende reserves bij samenwerkingsverbanden
Lisa Westerveld (GL)
3 oktober 2019 - 30 oktober 2019
Schoolkassa van ParnasSys
Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
16 september 2019
Het slechter presteren van kinderen als gevolg van het lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
9 september 2019 - 8 oktober 2019
Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019
Lammert van Raan (PvdD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
26 augustus 2019 - 2 oktober 2019
Het bericht dat er veel maatregelen worden genomen, maar er nog lang niet genoeg leraren zijn
Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
15 augustus 2019 - 5 september 2019
Het bericht dat er grote verschillen zijn in financiële steun die scholieren krijgen voor digitale middelen
Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
5 augustus 2019 - 26 augustus 2019
Het bericht dat bijlesscholen de zomerklandizie zien toenemen
Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
5 augustus 2019 - 26 augustus 2019
Het toenemend aantal basisschoolleerlingen dat bijlessen volgt als gevolg van het lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
13 juni 2019 - 4 juli 2019
Het onderwijsboek Geobas 7
Farid Azarkan (DENK)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
29 mei 2019 - 1 juli 2019
Het artikel ‘Kan ik meer verdienen met hetzelfde werk in het PO?’
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
27 mei 2019 - 19 juni 2019
De uitvoering van de motie Van den Hul c.s. (35 000 VIII, nr. 173) inzake het inzichtelijk maken van de ruimtebrief
Peter Kwint (SP), Paul van Meenen (D66), Lisa Westerveld (GL), Kirsten van den Hul (PvdA)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
8 mei 2019 - 19 juni 2019
Leerlingen op basisscholen in achterstandswijken die massaal kampen met problemen bij taal en leren, concentratieproblemen en ouders die hun kinderen vaak niet kunnen helpen
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
17 april 2019 - 29 mei 2019
Het bericht dat er op basisschool de Stelaertshoeve in Tilburg door de GGD voorlichting wordt gegeven over de ramadan
Bente Becker (VVD), Hayke Veldman (VVD)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
16 april 2019 - 2 juli 2019
Het bericht dat er op een basisschool in Tilburg ramadanvoorlichting wordt gegeven aan kinderen door de GGD
Harm Beertema (PVV), Machiel de Graaf (PVV), Geert Wilders (PVV)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
11 april 2019 - 24 juni 2019
Het bericht dat het basisonderwijs het meest seizoengevoelige beroep in de Werkloosheidswet (WW) is
Paul van Meenen (D66)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
20 maart 2019 - 9 april 2019
Het opdoeken van groep 8 als gevolg van het lerarentekort in Leiden
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
18 maart 2019 - 9 april 2019
‘Reclame’ op school die tot dure jeugdhulp leidt
René Peters (CDA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
15 maart 2019 - 19 april 2019
Fors grotere voorziening groot onderhoud scholen
Michel Rog (CDA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
15 maart 2019 - 10 april 2019
Het onderwijs in het Fries
Michel Rog (CDA), Harry van der Molen (CDA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
22 januari 2019 - 18 februari 2019
De uitreiking van de Excellentere Predicaten van het LAKS
Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)