Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

280 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
22 juni 2021 - 8 juli 2021
Het bericht ‘Mijn kind wil niet meer Joods zijn’
Roelof Bisschop (SGP)
Ingrid van Engelshoven (D66), Arie Slob (CU)
29 januari 2021 - 1 juli 2021
Sneltestpilots in het PO en VO
Eppo Bruins (CU)
Arie Slob (CU), Hugo de Jonge (CDA)
24 maart 2021 - 26 mei 2021
Het bericht ‘PricoH stopt met Kwadraatonderwijs. Ouders reageren verbijsterd: ‘Dit is een grote ramp’’.
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (CU)
8 maart 2021 - 23 april 2021
De Subsidieregeling Schoolkracht
Wil Peters (KVP)
Arie Slob (CU)

Alle
6 juli 2021
De dreigende schoolsluitingen in drie grote steden
Habtamu de Hoop (PvdA)
Arie Slob (CU)
22 juni 2021 - 8 juli 2021
Het bericht ‘Mijn kind wil niet meer Joods zijn’
Roelof Bisschop (SGP)
Ingrid van Engelshoven (D66), Arie Slob (CU)
24 maart 2021 - 26 mei 2021
Het bericht ‘PricoH stopt met Kwadraatonderwijs. Ouders reageren verbijsterd: ‘Dit is een grote ramp’’.
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (CU)
8 maart 2021 - 23 april 2021
De Subsidieregeling Schoolkracht
Wil Peters (KVP)
Arie Slob (CU)
19 februari 2021 - 26 maart 2021
De tegemoetkoming van leveranciers van schoolfruit
Tjeerd de Groot (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Carola Schouten (CU)
29 januari 2021 - 1 juli 2021
Sneltestpilots in het PO en VO
Eppo Bruins (CU)
Arie Slob (CU), Hugo de Jonge (CDA)
27 januari 2021 - 12 februari 2021
De verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (CU)
14 januari 2021 - 5 maart 2021
De digitale toegankelijkheid van lesmateriaal voor kinderen met een leesbeperking
Lisa Westerveld (GL), Paul van Meenen (D66)
Arie Slob (CU)
18 december 2020 - 5 februari 2021
De subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen
Eppo Bruins (CU)
Kajsa Ollongren (D66), Arie Slob (CU), Eric Wiebes (VVD)
17 september 2020 - 20 november 2020
Ophef over een taalboek van de educatieve uitgeverij Malmberg
Kirsten van den Hul (PvdA), Paul van Meenen (D66)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
10 september 2020 - 30 oktober 2020
Het bericht 'Rutgers: 1 op 3 basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit'
Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
28 augustus 2020 - 30 maart 2021
Onnodige lesuitval door de onvoorspelbaarheid van de tijd die coronatests kosten
Kirsten van den Hul (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Arie Slob (CU), Hugo de Jonge (CDA)
8 juli 2020 - 14 september 2020
Het bericht ‘Ruim de helft van de basisschoolleerlingen heeft vanwege coronamaatregelen drie maanden geen gymles gehad’
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
7 juli 2020 - 9 september 2020
Het bericht ‘schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten’
Rudmer Heerema (VVD)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
6 juli 2020 - 10 juli 2020
Ongeveer 14.000 leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen die volgens het Centraal Planbureau zonder verder ingrijpen een hoger schooladvies mislopen
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
2 juli 2020 - 2 september 2020
LVS-instrumenten
Roelof Bisschop (SGP), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
18 juni 2020 - 10 juli 2020
Het sneuvelen van het wetsvoorstel afschaffen fusietoets funderend onderwijs in de Eerste Kamer
Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
9 juni 2020 - 3 juli 2020
Selectief aanmeldbeleid bij basisscholen
Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL), Paul van Meenen (D66), Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
3 juni 2020 - 30 juni 2020
Het bericht ‘Ouders De Fontein luiden noodklok over sluiting school’
Michel Rog (CDA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
29 mei 2020 - 30 juni 2020
Het bericht ‘Lelystad verzoekt minister basisschool De Fontein open te houden’
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)