86,7 %
13,3 %

GL

SGP

PvdD

SP

PvdA

PVV

CDA

D66

CU

VVD

50PLUS


Nr. 32 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN YPMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27

Ontvangen 21 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 9b, eerste lid «in de derde of vierde volledige week van april» vervangen door: in een volledige week tussen 15 april en 15 mei.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt in artikel 18b, eerste lid «in de derde of vierde volledige week van april» vervangen door: in een volledige week tussen 15 april en 15 mei.

Toelichting

Het schooladvies zou leidend moeten zijn voor de toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs. Toch wordt nu vaak de score voor de eindtoets hiervoor gebruikt.

Door de datum voor de centrale eindtoets naar achter te schuiven, zullen middelbare scholen de score voor de eindtoets niet meer leidend kunnen laten zijn voor de toelating, omdat dit op het gebied van organisatie en formatie niet mogelijk is. Hiermee wordt het schooladvies weer leidend.

Er is vanwege de schoolvakanties en feestdagen gekozen voor de periode half april en half mei. Deze tijdsperiode geeft ook de mogelijkheid en ruimte om na bekendmaking van het resultaat van de eindtoets het schooladvies te heroverwegen.

Van Meenen Ypma