Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID YPMA

Ontvangen 21 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 9b, eerste lid «derde of vierde volledige week van april» vervangen door: tweede of derde volledige week van mei.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt in artikel 18b, eerste lid «derde of vierde volledige week van april» vervangen door: tweede of derde volledige week van mei.

Toelichting

Met dit amendement wil de indiener het moment van afnemen van de centrale eindtoets verplaatsen van april naar midden mei, zodat het schooladvies leidend wordt voor het vervolgonderwijs en de ruimte krijgt.

Ypma