Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Beertema ter vervanging van nr. 15 over het verplichten van Nederlandse geschiedenis als onderdeel van de centrale eindtoets

10,0 %
90,0 %


PvdD

GL

D66

SGP

SP

VVD

PvdA

50PLUS

PVV

CU

CDA


Nr. 46 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BEERTEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 2 april 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in het tweede lid voor de eindpunt ingevoegd: , met dien verstande dat het bevoegd gezag in elk geval de toets afneemt op het terrein van de Nederlandse geschiedenis.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt in het tweede lid voor de eindpunt ingevoegd: , met dien verstande dat het bevoegd gezag in elk geval de toets afneemt op het terrein van de Nederlandse geschiedenis.

Toelichting

Met het verplichten van een toets waar de Nederlandse geschiedenis deel van uitmaakt, beoogt de indiener identificatie met Nederland en zijn waarden te bevorderen.

Beertema


Gewijzigd amendement van het lid Beertema ter vervanging van nr. 15 over het verplichten van Nederlandse geschiedenis als onderdeel van de centrale eindtoets

2013-04-02
Dossier: 33157
Indiener(s): Harm Beertema (PVV)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-46.html