Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Beertema ter vervanging van nr. 15 over het verplichten van Nederlandse geschiedenis als onderdeel van de centrale eindtoets

10,0 %
90,0 %


PvdD

50PLUS

PVV

D66

CU

GL

VVD

PvdA

CDA

SP

SGP


Nr. 46 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BEERTEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 2 april 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in het tweede lid voor de eindpunt ingevoegd: , met dien verstande dat het bevoegd gezag in elk geval de toets afneemt op het terrein van de Nederlandse geschiedenis.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt in het tweede lid voor de eindpunt ingevoegd: , met dien verstande dat het bevoegd gezag in elk geval de toets afneemt op het terrein van de Nederlandse geschiedenis.

Toelichting

Met het verplichten van een toets waar de Nederlandse geschiedenis deel van uitmaakt, beoogt de indiener identificatie met Nederland en zijn waarden te bevorderen.

Beertema


Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

2013-04-02
Dossier: 33157
Indiener(s): Harm Beertema (PVV)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-46.html