Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Ypma ter vervanging van nr. 24 over het volgen van de ontwikkeling van een leerling ten aanzien van het gehele onderwijs

84,7 %
15,3 %


D66

PvdA

PvdD

GL

CDA

SP

SGP

VVD

50PLUS

CU

PVV


Nr. 45 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID YPMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24

Ontvangen 2 april 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt in het zesde lid, de zinsnede «ten minste op het terrein van de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde» vervangen door: op de terreinen, genoemd in het tweede lid.

II

In artikel I vervalt onderdeel B.

III

In artikel II, onderdeel A, wordt in het zevende lid, de zinsnede «ten minste op het terrein van de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde» vervangen door: op de terreinen, genoemd in het tweede lid.

IV

In artikel II vervalt onderdeel B.

Toelichting

De basisvaardigheden taal en rekenen dienen op alle scholen op orde te zijn, maar het onderwijs beperkt zich niet tot taal en rekenen. Om die reden is het belangrijk dat de ontwikkeling van een leerling ten aanzien van het gehele onderwijs, zoals beschreven in artikel 8 lid 2 WPO, wordt gevolgd.

Ypma


Gewijzigd amendement van het lid Ypma ter vervanging van nr. 24 over het volgen van de ontwikkeling van een leerling ten aanzien van het gehele onderwijs

2013-04-02
Dossier: 33157
Indiener(s): Loes Ypma (PvdA)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-45.html