Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 16 over het schrappen van de specifiek benoemde vrijheid om toetsen af te nemen voor de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur

18,0 %
82,0 %


50PLUS

D66

SGP

CU

CDA

PvdA

PVV

PvdD

VVD

GL

SP


Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 20 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, vervalt in artikel 9b, tweede lid, de tweede volzin.

II

In artikel II, onderdeel C, vervalt in artikel 18b, tweede lid, de tweede volzin.

Toelichting

Dit amendement schrapt de formulering van de specifiek benoemde vrijheid om toetsen af te nemen voor de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Juridisch gezien is die bepaling de omgekeerde wereld. Enerzijds is een wettelijke bepaling overbodig omdat deze vrijheid door de Grondwet al erkend wordt. Anderzijds gaat van deze bepaling een te beperkende suggestie uit, doordat slechts drie kennisgebieden genoemd worden. De vrijheid van scholen gaat verder dan alleen de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Het is onwenselijk dat de overheid een rangorde aanbrengt in de kennisgebieden. Naast de huidige exclusieve status voor rekenen en taal zou door het wetsvoorstel een nieuwe voorrangscategorie ontstaan. Ook kan deze bepaling in de praktijk een ongewenste legitimatie gaan vormen voor uitbreiding van de eindtoets naar andere kennisgebieden.

Bisschop


Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 16 over het schrappen van de specifiek benoemde vrijheid om toetsen af te nemen voor de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur

2013-03-20
Dossier: 33157
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-19.html