Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID YPMA

Ontvangen 21 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

In artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt na lid 1b een lid ingevoegd, luidende:

  • 1c. Bij de inschrijving, bedoeld in het eerste lid, wordt het onderwijskundig rapport bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra leidend. Indien de centrale eindtoets, bedoeld in artikel 9b van de Wet op het primair onderwijs en artikel 18b van de Wet op de expertisecentra leidt tot een andere hogere inschatting van de leerling, dient deze inschatting leidend te zijn.

Toelichting

Niet de eindtoets (een momentopname), maar het schooladvies wordt leidend voor de inschrijving bij het voortgezet onderwijs en voor de instroom op een onderwijsniveau. Leerlingen dienen namelijk aan de hand van het leerling- en onderwijsvolgsysteem oftewel op basis van hun gehele ontwikkeling op de basisschool door te stromen naar een onderwijsniveau op het voortgezet onderwijs. Het oordeel van de professional/leraar staat daarbij centraal. De eindtoets wordt een objectief tweede gegeven, want elke leerling heeft recht op een second opinion.

Een leerling die hoger scoort op de eindtoets dan het schooladvies krijgt het voordeel van de twijfel. Alleen in deze gevallen wordt de uitslag van de eindtoets leidend.

Ypma