Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Ontvangen 21 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II vervalt onderdeel C.

II

In artikel II, onderdeel E, vervalt in artikel 19a het derde lid.

III

In artikel II, onderdeel E, vervalt in artikel 19a, vijfde lid, de zinsnede «de normering, bedoeld in het derde lid, bepaald en wordt».

IV

In artikel II vervalt onderdeel G.

V

In artikel II vervalt onderdeel H.

VI

In artikel III, onderdeel B, komt in artikel 2, zesde lid (nieuw), aanhef de zinsnede «en artikel 18b van de Wet op de expertisecentra» te vervallen.

VII

In artikel III, onderdeel B, komt in artikel 2, zesde lid (nieuw), onderdeel c, de zinsnede «en artikel 13 van de Wet op de expertisecentra» te vervallen.

VIII

In artikel III, onderdeel B, komt in artikel 2, zesde lid (nieuw), onderdeel d, de zinsnede «en artikel 13, derde lid, onderdelen a, b en c, van de Wet op de expertisecentra» te vervallen.

IX

In artikel III, onderdeel C, wordt «de Wet op de expertisecentra» vervangen door: de Wet op het primair onderwijs.

X

In artikel III, onderdeel D, vervalt «en artikel 18b van de Wet op de expertisecentra».

XI

In artikel III, onderdeel E, wordt in artikel 9 de zinsnede «en de Wet op de expertisecentra niet in werking is of zijn getreden» vervangen door: niet in werking is getreden.

XII

In artikel III, onderdeel E, vervalt in artikel 9 de zinsnede «en de Wet op de expertisecentra.

XIII

In artikel IV komt in artikel 2a de zinsnede «of artikel 18b van de Wet op de expertisecentra» te vervallen.

XIX

In artikel IX vervalt onderdeel 2.

XX

In artikel IX vervalt onderdeel 3.

Toelichting

De indiener schrapt met dit amendement de verplichte eindtoets voor het speciaal onderwijs. Voor het speciaal onderwijs wordt vanaf 2015 het gebruik van de eindtoets verplicht in de nieuwe wet. Door de diversiteit in de leerlingpopulatie in het speciaal onderwijs is een focus op resultaatmeting niet gewenst. De indiener vindt het wenselijk dat een school zelf bepaalt op welke manier de ontwikkeling van leerlingen wordt beoordeeld.

Schouten