28,7 %
71,3 %

PvdA

D66

GL

50PLUS

CDA

PVV

PvdD

VVD

CU

SGP

SP


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 20 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, vervalt onderdeel 3.

II

In artikel II, onderdeel E, wordt artikel 19a als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt.

2. In het vijfde lid vervalt de zinsnede «de normering, bedoeld in het derde lid, bepaald en wordt».

Toelichting

Dit amendement schrapt de bepaling dat de leerresultaten van een school jaarlijks beoordeeld gaan worden op basis van de resultaten van de afgelegde centrale eindtoetsen.

De Inspectie voor het Onderwijs kan met de huidige wet en regelgeving scholen die onvoldoende basiskwaliteit leveren opsporen en sanctioneren. Een centrale eindtoets is niet gewenst voor dit doel en al zeker niet bedoeld om een eventueel sanctioneren van de onderwijsinstelling mogelijk te maken.

Jasper van Dijk