90,0 %
10,0 %

PvdA

50PLUS

GL

PvdD

CDA

VVD

CU

D66

SGP

SP

PVV


Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN VAN MEENEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 36

Voorgesteld 2 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat scholen en vooral leerlingen in het primair onderwijs worden afgerekend op de eindtoets met betrekking tot het vervolgonderwijs;

constaterende, dat bij toelating in de praktijk het voortgezet onderwijs te veel hecht aan de eindtoets van leerlingen en veel hogere eisen stelt per onderwijsniveau;

overwegende, dat de eindtoets slechts een momentopname is en dat het schooladvies de ontwikkelingskansen van een kind beter weergeeft;

overwegende, dat het kansen bieden via het onderwijs niet belemmerd, maar bevorderd dient te worden;

verzoekt de regering het inrichtingsbesluit WVO ten aanzien van de toelating zodanig te wijzigen, dat:

  • het schooladvies en niet de eindtoets leidend wordt voor het toelaten van leerlingen in het voortgezet onderwijs;

  • de eindtoets een objectieve second opinion naast het schooladvies is;

  • er geen toelatingstoetsen/toelatingsexamens afgenomen kunnen worden in het voortgezet onderwijs;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Van Meenen