Stemming

Motie Ypma over het niet meenemen van de afstroom van leerlingen in de rendementsberekening

90,0 %
10,0 %


PvdD

D66

GL

CU

SGP

SP

PvdA

VVD

PVV

50PLUS

CDA


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID YPMA

Voorgesteld 21 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat scholen in het voortgezet onderwijs op basis van de rendementsberekening worden afgerekend op het aantal afstromende leerlingen;

overwegende dat vanwege deze rendementsberekening leerlingen waarover twijfel bestaat, niet het voordeel van de twijfel krijgen, maar lager moeten instromen in het voortgezet onderwijs;

overwegende dat deze afrekencultuur doorbroken en het bieden van kansen beloond dient te worden;

verzoekt de regering, leerlingen die het voordeel van de twijfel hebben gekregen, in geval van afstroom, niet mee te rekenen met de rendementsberekening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma


Motie Ypma over het niet meenemen van de afstroom van leerlingen in de rendementsberekening

2013-03-21
Dossier: 33157
Indiener(s): Loes Ypma (PvdA)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-37.html