Stemming

Motie Ypma over het niet meenemen van de afstroom van leerlingen in de rendementsberekening

90,0 %
10,0 %


PVV

50PLUS

PvdA

PvdD

D66

SP

VVD

GL

SGP

CU

CDA


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID YPMA

Voorgesteld 21 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat scholen in het voortgezet onderwijs op basis van de rendementsberekening worden afgerekend op het aantal afstromende leerlingen;

overwegende dat vanwege deze rendementsberekening leerlingen waarover twijfel bestaat, niet het voordeel van de twijfel krijgen, maar lager moeten instromen in het voortgezet onderwijs;

overwegende dat deze afrekencultuur doorbroken en het bieden van kansen beloond dient te worden;

verzoekt de regering, leerlingen die het voordeel van de twijfel hebben gekregen, in geval van afstroom, niet mee te rekenen met de rendementsberekening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma


Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

2013-03-21
Dossier: 33157
Indiener(s): Loes Ypma (PvdA)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-37.html