Gepubliceerd: 14 april 2014
Indiener(s): Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-60.html
ID: 33157-60

Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 april 2014

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het briefadvies getiteld «Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering – niet voor beoordeling» van de Onderwijsraad aan1. Onze reactie op dit advies zal ik u binnen drie maanden toezenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker