84,7 %
15,3 %

D66

CU

SGP

GL

50PLUS

CDA

PvdA

SP

PvdD

VVD

PVV


Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID STRAUS

Ontvangen 21 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in het zesde lid na «het vierde lid» een zinsnede ingevoegd, luidende:, onderdelen a of b,.

II

In artikel I, onderdeel C, wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6a. Indien het bevoegd gezag voornemens is te bepalen dat de leerling op grond van het vierde lid, onderdeel c, geen toets aflegt, overlegt het bevoegd gezag hierover met de ouders.

III

In artikel I, onderdeel C, wordt in het achtste lid «zesde lid» vervangen door: lid 6a.

IV

In artikel II, onderdeel C, wordt in het zesde lid na «het vierde lid» een zinsnede ingevoegd, luidende:, onderdelen a of b,.

V

In artikel II, onderdeel C, wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6a. Indien het bevoegd gezag voornemens is te bepalen dat de leerling op grond van het vierde lid, onderdeel c, geen toets aflegt, overlegt het bevoegd gezag hierover met de ouders.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het bevoegd gezag moet overleggen met de ouders van een leerling alvorens door het bevoegd gezag wordt bepaald dat een leerling geen toets aflegt omdat deze leerling vier jaar of korter in Nederland is.

Straus