Stemming

Motie van het lid Bisschop over enkel de domeinen rekenen en taal Betrekken bij het kwaliteitsoordeel over de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem

33,3 %
66,7 %


PVV

CDA

D66

CU

SGP

GL

SP

PvdA

50PLUS

VVD

PvdD

BONTES


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het kwaliteitsoordeel over toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem kennis en vaardigheden in de meest brede zin worden beoordeeld, terwijl de regering heeft aangegeven dat enkel de vaardigheden voor rekenen en taal bedoeld zijn;

overwegende dat de vrijheid van scholen om bredere kennis en vaardigheden dan rekenen en taal op te nemen in het leerlingvolgsysteem niet geregeld hoeft te worden, en dat het stellen van onnodige normen voorkomen dient te worden;

verzoekt de regering, in het voorgenomen toetsbesluit te regelen dat bij het kwaliteitsoordeel over de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem enkel de domeinen rekenen en taal worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop


Motie van het lid Bisschop over enkel de domeinen rekenen en taal Betrekken bij het kwaliteitsoordeel over de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem

2014-02-20
Dossier: 33157
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-58.html