Nr. 57 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de invoering van de verplichte eindtoets een overgangstraject bevat, waarbij in het schooljaar 2014/2015 geen van de toetsen voldoet aan de criteria die uiteindelijk voor de eindtoets gaan gelden;

overwegende dat scholen die momenteel de Cito-toets gebruiken in tegenstelling tot andere scholen niet de noodzakelijke vrijheid krijgen om een goede afweging te kunnen maken, aangezien zij gedwongen worden de centrale eindtoets af te nemen;

verzoekt de regering, alle basisscholen de vrijheid te bieden om in het schooljaar 2014/2015 te kiezen voor de centrale eindtoets, een bestaande genormeerde toets of een nieuwe toegelaten eindtoets,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop