Stemming

Motie van de leden Van Meenen en Rog over een overgangsregeling met betrekking tot de eindtoets voor het schooljaar 2014/2015

61,3 %
38,7 %


BONTES

PvdA

CDA

PVV

VVD

50PLUS

D66

SGP

PvdD

SP

CU

GL


Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat basisscholen die in 2014 geen eindtoets hebben afgenomen, of een eindtoets anders dan die van het Cito, in 2015 zelf een keuze kunnen maken welke eindtoets zij gebruiken, terwijl de scholen die in 2014 de Cito-toets hebben afgenomen, moeten kiezen voor de centrale eindtoets of een andere toegelaten toets;

overwegende dat voor eindtoetsen een gelijk speelveld moet gelden en voor alle scholen dezelfde regels zouden moeten worden gehanteerd;

overwegende dat scholen bij hun keuze voor het gebruik van de eindtoets in 2014 niet konden weten dat dit consequenties zou hebben voor de keuzemogelijkheden in 2015;

verzoekt de regering, de overgangsregeling voor het schooljaar 2014/2015 zo in te richten dat alle scholen zelf kunnen kiezen welke eindtoets zij in 2015 afnemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Rog


Motie van de leden Van Meenen en Rog over een overgangsregeling met betrekking tot de eindtoets voor het schooljaar 2014/2015

2014-02-20
Dossier: 33157
Indiener(s): Michel Rog (CDA), Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-55.html