33,3 %
66,7 %

VVD

PvdD

50PLUS

PVV

SGP

CU

SP

BONTES

PvdA

GL

CDA

D66


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het kwaliteitsoordeel over toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem kennis en vaardigheden in de meest brede zin worden beoordeeld, terwijl de regering heeft aangegeven dat enkel de vaardigheden voor rekenen en taal bedoeld zijn;

overwegende dat de vrijheid van scholen om bredere kennis en vaardigheden dan rekenen en taal op te nemen in het leerlingvolgsysteem niet geregeld hoeft te worden, en dat het stellen van onnodige normen voorkomen dient te worden;

verzoekt de regering, in het voorgenomen toetsbesluit te regelen dat bij het kwaliteitsoordeel over de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem enkel de domeinen rekenen en taal worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop