Wetsvoorstel 34550-VII - 20 september 2016

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Amendement
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering