Kamerstuk 34550-VII-17

Motie van het lid Van Raak over een onderzoek naar atoomspionage door de Pakistaanse spion Abdul Khan

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 30 november 2016
Indiener(s): Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-17.html
ID: 34550-VII-17

24,0 %
76,0 %

Klein

D66

PvdA

CU

GL

VVD

50PLUS

Monasch

PvdD

GrBvK

GrKÖ

SP

Houwers

PVV

SGP

CDA

Van Vliet


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de CTIVD te vragen om een onderzoek naar de atoomspionage door de Pakistaanse spion Abdul Khan in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak