Kamerstuk 34550-VII-44

Rob-advies "De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen"

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 28 februari 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-44.html
ID: 34550-VII-44

Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 februari 2017

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) heeft op 7 november 2016 het advies «De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen» uitgebracht. Graag bied ik u hierbij het advies aan1. In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 2 februari 2017 is besproken, dat de commissie graag een kabinetsstandpunt over het advies ontvangt.

Het advies bevat een grondige verkenning van hoe de afgelopen jaren het begrip systeemverantwoordelijkheid in steeds meer maatschappelijke en bestuurlijke domeinen in discussie is gekomen. Het afgelopen jaar zijn meerdere adviezen en publicaties uitgebracht over stelselverantwoordelijkheid, systeemverantwoordelijkheid, respectievelijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen. In dat kader wil ik in het bijzonder wijzen op de vierde periodieke beschouwing over de interbestuurlijke verhoudingen van de Raad van State, die ik u heb aangeboden2. In het nader rapport is aangekondigd dat een bredere discussie wordt gestart en op basis daarvan wordt bezien welk vervolg aan de aanbevelingen kan worden gegeven. Het advies van de Rob zal een waardevolle rol spelen in deze discussie. Gelet op deze bredere context acht ik het niet gewenst thans een apart kabinetsstandpunt over het Rob-advies te doen vaststellen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk