Kamerstuk 34550-VII-33

Motie van het lid Öztürk over een onafhankelijke commissie die toeziet op de benoeming van overheidspersoneel

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 30 november 2016
Indiener(s): Selçuk Öztürk (GrKÖ)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-33.html
ID: 34550-VII-33

15,3 %
84,7 %

PvdA

Klein

CU

PvdD

50PLUS

VVD

Houwers

PVV

GrKÖ

GrBvK

GL

D66

SP

CDA

Monasch

Van Vliet

SGP


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 60% van de Nederlanders bezwaar heeft tegen partijpolitieke benoemingen en dat de principes van goed bestuur erdoor onder druk kunnen komen te staan;

verzoekt de regering, te inventariseren of een naar Brits voorbeeld ingestelde onafhankelijke commissie die toeziet op de benoeming van overheidspersoneel een wenselijke en effectieve oplossing kan bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk