Gepubliceerd: 22 augustus 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-51.html
ID: 34550-VII-51

Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 augustus 2017

Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 6 juli jl. heeft de commissie gesproken over de nieuwe werkwijze van de Kamercommissies in het kader van versterking van de kennis- en informatiepositie van de Tweede Kamer. De commissie heeft mij in dat kader verzocht een planningsbrief op te stellen voor het resterende deel van 2017. De gevraagde planning vindt u bijgesloten bij deze brief1. Hierbij merk ik op dat slechts een deel van de stukken voorzienbaar is.

In de planning treft u per maand de stukken, wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijke aan die nu voorzienbaar zijn en verzonden zullen worden aan uw Kamer. Deze planning is vanzelfsprekend met enige onzekerheid omgeven. Zo zijn stukken waarvan de afdoening door de regering aan het volgende kabinet worden overgelaten, niet opgenomen in dit overzicht.

Het overzicht zal ik, conform het verzoek van de commissie, kort voordat de begrotingswet VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties plenair in de Kamer wordt behandeld actualiseren en zal ik u tevens voor de behandeling van de begroting eenzelfde overzicht voor het jaar 2018, voor zover mogelijk, doen toekomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk