Stemming

Motie van het lid Amhaouch over maatregelen voor veilig en betrouwbaar gebruik van DigiD

100,0 %
0,0 %


SP

PvdD

PVV

GL

Klein

GrBvK

CDA

50PLUS

VVD

SGP

GrKÖ

Houwers

CU

PvdA

Monasch

D66

Van Vliet


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het overgrote deel van de burgers beschikt over DigiD;

overwegende dat betrouwbare identificatie onmisbaar is in de digitale communicatie tussen overheid en burgers;

overwegende dat de overheid verantwoordelijk is voor veilige digitale communicatie;

verzoekt de regering, maatregelen te nemen om te zorgen voor veilig en betrouwbaar gebruik van DigiD en de Kamer daarover voor 1 februari 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch


Motie van het lid Amhaouch over maatregelen voor veilig en betrouwbaar gebruik van DigiD

2016-11-30
Dossier: 34550-VII
Indiener(s): Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-24.html