Kamerstuk 34550-VII-31

Motie van het lid Voortman over een reactie op het VN-rapport over de mensenrechten in Nederland

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 30 november 2016
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-31.html
ID: 34550-VII-31

57,3 %
42,7 %

PVV

50PLUS

Houwers

Klein

SP

GrBvK

Van Vliet

SGP

CU

GL

PvdA

CDA

GrKÖ

PvdD

D66

Monasch

VVD


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 23 mensenrechtenorganisaties een rapport aan de Verenigde Naties hebben uitgebracht over de situatie van mensenrechten in Nederland;

constaterende dat in dit rapport wordt geconcludeerd dat ouderen en mensen met een beperking worden uitgesloten, de politie stelselmatig discrimineert, kwetsbare vluchtelingen slecht behandeld worden en de privacy van Nederlanders stevig onder druk staat;

verzoekt de regering, op korte termijn een uitgebreide reactie te geven op dit rapport, en de diverse adviezen in het rapport over de waarborgen van mensenrechten waar mogelijk in beleid om te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman