Stemming

Motie van het lid Oosenbrug c.s. over het beschikbaar stellen van de broncode van in eigen opdracht ontwikkelde software

100,0 %
0,0 %


PVV

PvdA

SP

50PLUS

Monasch

CDA

GL

Houwers

GrBvK

Van Vliet

PvdD

Klein

D66

CU

VVD

SGP

GrKÖ


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID OOSENBRUG C.S.

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat opensourcesoftware een aantal belangrijke maatschappelijke baten kan realiseren als informatieveiligheid, efficiëntere overheid en een meer transparante overheid, zaken die voor een goed functionerende digitale overheid van groot belang zijn;

overwegende dat het ter beschikking stellen van onder eigen beheer ontwikkelde software als opensourcesoftware aan deze maatschappelijke meerwaarde een belangrijke bijdrage kan leveren;

constaterende dat de overheid steeds actiever wordt in het standaard ter beschikking stellen van overheidsdata als open data;

constaterende dat de overheid nauwelijks actief is in het standaard ter beschikking stellen van de broncode van in eigen opdracht ontwikkelde software;

verzoekt de regering om, te komen met een visiedocument dat ingaat op de vraag of en hoe broncode van in eigen opdracht ontwikkelde software ter beschikking kan worden gesteld als opensourcesoftware,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oosenbrug

Voortman

Van Raak


Motie van het lid Oosenbrug c.s. over het beschikbaar stellen van de broncode van in eigen opdracht ontwikkelde software

2016-11-30
Dossier: 34550-VII
Indiener(s): Astrid Oosenbrug (PvdA), Ronald van Raak (SP), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-28.html