Kamerstuk 34550-VII-55

Werkprogramma 2018 van de Raad voor het openbaar bestuur

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 18 september 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-55.html
ID: 34550-VII-55

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2017

Hierbij bied ik u, conform artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges, het Werkprogramma 2018 van de Raad voor het openbaar bestuur aan1.

Het Werkprogramma 2018 is op hoofdlijnen beschreven. Nadere invulling gebeurt in de loop van 2017/2018. Ook is ruimte overgelaten om in te kunnen spelen op de beleidsprioriteiten van het nieuwe kabinet en adviesbehoeften die in de loop van 2017 en 2018 kunnen ontstaan.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk