Kamerstuk 34550-VII-30

Motie van het lid Koser Kaya over de samenwerking tussen Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 30 november 2016
Indiener(s): Fatma Koşer Kaya (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-30.html
ID: 34550-VII-30

11,3 %
88,7 %

GrKÖ

Van Vliet

SGP

GrBvK

VVD

CU

Klein

PvdA

GL

SP

Monasch

CDA

50PLUS

Houwers

D66

PVV

PvdD


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de uitwisseling van informatie tussen Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten cruciaal is om terrorisme te bestrijden;

constaterende dat deze samenwerking nog niet optimaal verloopt;

verzoekt de regering, verdere samenwerking tussen Europese diensten verder te optimaliseren en in te zetten op een volwaardig mandaat met bijbehorende democratische controle voor de Europese inlichtingendienst INTCEN,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya