Kamerstuk 34550-VII-21

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een debat over de staatscommissie bezinning parlementair stelsel

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 30 november 2016
Indiener(s): Mustafa Amhaouch (CDA), Ronald van Raak (SP), Martin Bosma (PVV), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-21.html
ID: 34550-VII-21

38,0 %
62,0 %

PvdA

CU

CDA

50PLUS

GL

SP

Houwers

GrBvK

Klein

D66

PVV

SGP

PvdD

GrKÖ

Van Vliet

Monasch

VVD


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Eerste Kamer – buiten betrokkenheid van de regering een debat heeft plaatsgehad over de wenselijkheid van het instellen van een staatscommissie bezinning parlementair stelsel;

voorts constaterende dat dit debat in de Tweede Kamer niet heeft plaatsgevonden;

overwegende dat bezinning over verkiezing, taken, positie en functioneren van het parlementair stelsel en de parlementaire democratie gewenst is;

verzoekt de regering, een staatscommissie bezinning parlementair stelsel niet in te stellen voordat in de Tweede Kamer een debat heeft plaatsgevonden over de wenselijkheid en de taakomschrijving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Van Raak

Bisschop

Martin Bosma