Kamerstuk 34550-VII-43

Handreiking lokale media en informatievoorziening

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 13 februari 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-43.html
ID: 34550-VII-43

Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2017

Zoals aangekondigd in de voortgangsrapportage van de Agenda Lokale Democratie (Kamerstuk 34 300 VII, nr. 67), bied ik u hierbij aan de «Handreiking lokale media en informatievoorziening»1.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk