Stemming

Motie van het lid Öztürk over een verbod op buitenlandse financiering van politieke partijen

41,8 %
52,7 %


CU

VVD

SGP

VVD

VVD

SGP

PvdA

Klein

PvdA

SP

GL

VVD

CU

CU

VVD

PvdA

PvdA

PvdD

VVD

PVV

D66

SP

PvdA

CDA

VVD

D66

PvdA

GL

PvdA

CDA

VVD

D66

GL

SP

VVD

VVD

CDA

GL

CDA

PVV

PvdA

VVD

CDA

CU

SP

PvdA

PVV

CDA

PVV

GrKÖ

VVD

D66

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

VVD

SP

PvdA

SP

PvdA

PvdA

PVV

PVV

CDA

VVD

PvdA

VVD

VVD

VVD

SP

VVD

VVD

CU

VVD

PvdA

CDA

PVV

PvdA

PvdA

CDA

D66

SP

PvdA

PvdD

PvdA

Monasch

SP

SGP

SP

PvdA

VVD

PvdA

PvdA

PVV

VVD

D66

50PLUS

PvdA

D66

VVD

PvdA

VVD

VVD

PvdA

Houwers

VVD

PvdA

PvdA

SP

VVD

D66

VVD

VVD

CDA

D66

VVD

CDA

PvdA

PvdA

VVD

PVV

SP

PvdA

VVD

GrBvK

VVD

VVD

GrBvK

GrKÖ

PVV

VVD

D66

PVV

VVD

D66

VVD

Van Vliet

VVD

VVD

PvdA

CDA

D66

PvdA

SP

CDA

PVV

SP

SP

PvdA


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad van Ministers van de Raad van Europa een aanbeveling heeft gedaan om buitenlandse financiering van politieke partijen aan banden te leggen;

constaterende dat een verbod op buitenlandse financiering van politieke partijen in andere landen, zoals Duitsland en Groot-Brittannië, reeds bestaat;

verzoekt de regering om, een voorstel te doen om de Wet financiering politieke partijen zo aan te passen dat buitenlandse financiering van Nederlandse politieke partijen verboden wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk


Motie van het lid Öztürk over een verbod op buitenlandse financiering van politieke partijen

2016-11-30
Dossier: 34550-VII
Indiener(s): Selçuk Öztürk (GrKÖ)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-32.html