Gepubliceerd: 22 maart 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-45.html
ID: 34550-VII-45

Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2017

De vaste commissie van Binnenlandse Zaken heeft gevraagd om een stand van zakenbrief van de Experimentenwet gemeenten.

De huidige stand van zaken is dat de afdeling Advisering van de Raad van State op 25 januari jl. advies heeft uitgebracht over het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten. Ik beraad me thans op dit advies.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk