Kamerstuk 34550-VII-13

Amendement van het lid Koser Kaya over een impuls aan de anti-discriminatie-agenda van de regering

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 29 november 2016
Indiener(s): Fatma Koşer Kaya (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-13.html
ID: 34550-VII-13

14,0 %
86,0 %

GL

D66

Klein

PvdD

Houwers

PvdA

CDA

50PLUS

VVD

Van Vliet

SP

SGP

PVV

GrBvK

CU

Monasch

GrKÖ


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYA

Ontvangen 29 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Openbaar bestuur en democratie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Openbaar bestuur en democratie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is hoeder van de democratie en de rechtsstaat. Daarbij hoort ook het tegengaan van discriminatie en het waarborgen van ruimte voor grondrechten voor een ieder. De Minister van BZK is ook de coördinerend bewindspersoon voor het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie. Zonder financiële middelen is dat echter vooral een papieren macht, is de Minister afhankelijk van anderen. Zo blijken niet alle gemeenten de wettelijk verplicht gemeentelijke anti-discriminatievoorziening van voldoende middelen voor een goede taakuitvoering te voorzien, en schrapt het Ministerie van Veiligheid en Justitie de financiering voor het Meldpunt Discriminatie Internet. Dit terwijl het aantal meldingen bij hen de afgelopen jaren ruim verdubbeld is (251 in 2013; 652 in 2015) en er geen aanleiding is aan te nemen dat het aantal beledigingen, bedreigingen of discriminerende uitlatingen op social media de komende tijd zullen afnemen. Dit amendement maakt daarom binnen de begroting van Binnenlandse Zaken 3 miljoen euro vrij voor een impuls aan de anti-discriminatie-agenda van de regering. Hiermee kan in ieder geval het Meldpunt Discriminatie internet in stand gehouden worden (mocht dat niet reeds binnen de begroting van VenJ geregeld worden) en daarnaast kunnen nieuwe maatregelen ten behoeve van het tegengaan van discriminatie uitgerold worden.

Dekking wordt gevonden in de juridisch niet-verplichte ruimte op artikel 1.

Koşer Kaya