Kamerstuk 34550-VII-16

Motie van het lid Van Raak over terughalen van overgehouden geld voor het Oekraïnereferendum bij gemeenten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 30 november 2016
Indiener(s): Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-16.html
ID: 34550-VII-16

35,3 %
64,7 %

D66

Monasch

50PLUS

PVV

SP

CU

Klein

PvdD

Van Vliet

GL

VVD

GrBvK

Houwers

CDA

PvdA

GrKÖ

SGP


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het geld dat gemeenten hebben overgehouden voor de organisatie van het Oekraïnereferendum weer terug te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak