Gepubliceerd: 9 februari 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-42.html
ID: 34550-VII-42

Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 februari 2017

Hierbij bied ik u de publicatie «Staat van het Bestuur 2016» aan1.

De Staat van het bestuur is een tweejaarlijkse trendrapportage waarin feiten en cijfers over de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in het decentrale bestuur centraal staan.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk