Kamerstuk 34550-VII-34

Afschrift reactie op brief Nils Muiznieks, commissaris mensenrechten van Raad van Europa

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 29 november 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-34.html
ID: 34550-VII-34

Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2016

In reactie op het schriftelijk verzoek van de Voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van 24 november 2016 om u te informeren over de reactie van het kabinet op de brief van Nils Muiznieks, commissaris mensenrechten van de Raad van Europa, doe ik u hierbij een afschrift van de reactie toekomen1.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk