Stemming

Amendement van de leden Fokke en Voortman over in stand houden subsidiëring LSA

52,0 %
48,0 %


PvdD

PVV

CDA

VVD

Houwers

Van Vliet

CU

Monasch

GrKÖ

GrBvK

Klein

SP

SGP

50PLUS

PvdA

D66

GL


Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN FOKKE EN VOORTMAN

Ontvangen 30 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Openbaar bestuur en democratie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Openbaar bestuur en democratie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt de subsidiëring van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) voor het begrotingsjaar 2017 op het peil van het begrotingsjaar 2015 in stand te houden. Daartoe wordt naast dit amendement tevens een amendement op de begroting van Wonen en Rijksdienst ingediend.

Het LSA vervult een intermediaire rol tussen (collectieven van) actieve bewoners en de overheid en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het stimuleren van bewonersparticipatie.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden binnen de niet juridisch verplichte bedragen van artikel 1.

Fokke Voortman


Amendement van de leden Fokke en Voortman over in stand houden subsidiëring LSA

2016-11-30
Dossier: 34550-VII
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Manon Fokke (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-14.html