Kamerstuk 34550-VII-7

Afschrift van de reactie op Nationale ombudsman rapport Verlies van het Nederlanderschap

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 6 oktober 2016
Indiener(s): Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-7.html
ID: 34550-VII-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 oktober 2016

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter informatie onze reactie aan1 op het rapport van de Nationale ombudsman van 10 mei 2016 betreffende klachten over het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onze reactie is opgesteld in samenwerking met het voor het nationaliteitsrecht verantwoordelijke Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders