Kamerstuk 34550-VII-5

Afschrift van het Koninklijk besluit houdende ontheffing van de tijdelijke voorziening voor de periode dat dr. R. H.A. Plasterk niet in staat was zijn taak als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te oefenen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 21 september 2016
Indiener(s): Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-5.html
ID: 34550-VII-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 september 2016

Hierbij zend ik u, in verband met het heraantreden van Minister R.H.A. Plasterk als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afschriften van het koninklijk besluit nr. 2016001580, d.d. 15 september 2016 en het koninklijk besluit nr. 2016001581, d.d. 15 september 20161.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte