Kamerstuk 34550-VII-22

Motie van de leden Amhaouch en Keijzer over aanbestedingsregels die toepassing van het uitdaagrecht in de Wmo belemmeren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 30 november 2016
Indiener(s): Mustafa Amhaouch (CDA), Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-22.html
ID: 34550-VII-22

48,0 %
52,0 %

GL

CDA

CU

Klein

PvdD

VVD

SP

50PLUS

GrKÖ

Houwers

Van Vliet

PvdA

GrBvK

SGP

D66

Monasch

PVV


Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN KEIJZER

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het in de Wet maatschappelijke ondersteuning verankerde uitdaagrecht als gevolg van complexe aanbestedingsregels in de praktijk niet blijkt te werken;

overwegende dat het uitdaagrecht van groot belang is om de samenleving te betrekken bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke aanbestedingsregels de toepassing van het uitdaagrecht in de Wmo belemmeren, voorstellen te doen voor vereenvoudiging en de Kamer daarover voor 1 maart 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Keijzer