Kamerstuk 34550-VII-11

Compenserende maatregelen in verband met stijging ABP-premie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 25 november 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-11.html
ID: 34550-VII-11

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2016

Het kabinet heeft – anders dan gebruikelijk – de loonruimte 2017 nu reeds vastgesteld en daarbij extra middelen beschikbaar gesteld. Aanleiding is de stijging van de ABP-premie komend jaar.

De premiestijging in combinatie met reeds overeengekomen loonstijgingen bij veel onderwijssectoren en de sector politie, heeft tot zorg geleid voor budgettaire problemen. Door nu reeds de loonruimte 2017 inclusief extra middelen, vast te stellen wordt voorkomen dat er op leraren en agenten bezuinigd moet worden. Met deze bijstelling is een bedrag van € 330 miljoen gemoeid. Hiermee is in 2017 een loonstijging van gemiddeld 1% bij onderwijs, politie en andere kabinetswerkgevers gedekt.

De precieze invulling van de dekking zal in de voorjaarsnota 2017 plaatsvinden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk