Stemming

Motie van het lid Oosenbrug c.s. over het bij gemeenten onder de aandacht brengen van handreikingen op het gebied van privacybescherming

100,0 %
0,0 %


CDA

VVD

SP

Houwers

SGP

GrBvK

GL

Klein

PvdA

Van Vliet

D66

50PLUS

PvdD

PVV

Monasch

GrKÖ

CU


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID OOSENBRUG C.S.

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sinds 25 mei 2016 nieuwe Europese privacyregels van kracht zijn;

constaterende dat op 25 mei 2018 alle organisaties in de Europese Unie, waaronder de gemeenten en andere overheidsorganisaties, zich aan deze nieuwe regels moeten houden;

constaterende dat de bescherming van privacy meer is dan het stellen van regels en het houden van toezicht op de naleving ervan;

overwegende dat het duur en tijdrovend is om iedere organisatie in het openbaar bestuur het eigen wiel op dit gebied te laten uitvinden;

van mening dat wat goed werkt binnen de ene overheidslaag niet slecht kan zijn voor andere overheidslagen;

constaterende dat in de media voortdurend berichten verschijnen over problemen op het vlak van privacybescherming bij met name gemeenten;

verzoekt de regering, in de praktijk goed werkende aanpakken en handreikingen op het gebied van privacybescherming bij de gemeenten onder de aandacht te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oosenbrug

Voortman

Van Raak


Motie van het lid Oosenbrug c.s. over het bij gemeenten onder de aandacht brengen van handreikingen op het gebied van privacybescherming

2016-11-30
Dossier: 34550-VII
Indiener(s): Astrid Oosenbrug (PvdA), Ronald van Raak (SP), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-27.html