Stemming

Motie van het lid Fokke c.s. over een actieplan om jongeren meer bij de politiek te betrekken

90,7 %
9,3 %


Klein

SGP

D66

GrBvK

SP

Van Vliet

Monasch

PVV

VVD

50PLUS

CU

Houwers

CDA

GL

GrKÖ

PvdD

PvdA


Nr. 26 MOTIE VAN HET LID FOKKE C.S.

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er diverse goede initiatieven zijn om jongeren al vroeg politiek actief te maken;

van mening dat de betrokkenheid van jongeren bij de politiek verbetering behoeft;

van mening dat het beleid om jongeren bij de politiek te betrekken versnipperd is;

verzoekt de regering, met een actieplan te komen om jongeren nog meer bij de politiek te betrekken en daarbij gebruik te maken van de goede initiatieven die er al zijn zoals ProDemos, studentenparlement en het Model European parlement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fokke

Koşer Kaya

De Caluwé

Voortman

Van Raak


Motie van het lid Fokke c.s. over een actieplan om jongeren meer bij de politiek te betrekken

2016-11-30
Dossier: 34550-VII
Indiener(s): Ronald van Raak (SP), Linda Voortman (GL), Fatma Koşer Kaya (D66), Ingrid de Caluwé (VVD), Manon Fokke (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-26.html