Kamerstuk 34550-VII-37

Nader gewijzigde motie van de leden De Caluwé en Koser Kaya over creatieve ICT-vernieuwers bij de overheid (t.v.v. 34550-VII, nr. 36)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 6 december 2016
Indiener(s): Fatma Koşer Kaya (D66), Ingrid de Caluwé (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-37.html
ID: 34550-VII-37
Origineel: 34550-VII-36

83,3 %
16,7 %

50PLUS

CU

Monasch

GrBvK

PVV

Houwers

VVD

SP

Klein

GL

SGP

Van Vliet

PvdD

D66

CDA

PvdA

GrKÖ


Nr. 37 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DE CALUWÉ EN KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 36

Voorgesteld 7 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de transitie naar een digitale overheid traag verloopt;

overwegende dat bij digitaliseringsprojecten vaak wordt teruggegrepen op zogenaamde bewezen technologie, die al bij implementatie verouderd lijkt;

overwegende dat een adequate digitaliseringsagenda vraagt om innovatieve en baanbrekende maatregelen op het gebied van ICT en gerelateerde werkprocessen;

verzoekt de regering:

  • een kleine groep creatieve vernieuwers op ICT-gebied te betrekken bij het traject digitale overheid, al dan niet in een wisselende bezetting;

  • hiervoor experts van buiten de overheid in te schakelen en deze gevraagd en ongevraagd voorstellen te laten doen voor innovatieve digitale producten;

en gaat over tot de orde van de dag.

De Caluwé

Koşer Kaya