Kamerstuk 34550-VII-18

Motie van het lid Van Raak over asiel verlenen aan klokkenluider Edward Snowden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 30 november 2016
Indiener(s): Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-18.html
ID: 34550-VII-18

14,7 %
85,3 %

SGP

CDA

SP

PvdA

PvdD

Van Vliet

Houwers

CU

PVV

50PLUS

GrKÖ

Klein

D66

GrBvK

VVD

GL

Monasch


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, klokkenluider Edward Snowden politiek asiel te verlenen in ons land,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak