Stemming

Motie van het lid Koser Kaya Kaya over de ontwikkeling van een antidiscriminatieaanpak met maatschappelijk draagvlak

24,7 %
75,3 %


D66

GrKÖ

Houwers

PvdD

CDA

PvdA

Monasch

SP

CU

Klein

GrBvK

VVD

GL

Van Vliet

50PLUS

SGP

PVV


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grote groepen Nederlanders zich achtergesteld voelen, dat meldingsbereidheid van discriminatie laag is en dat onlinediscriminatie toeneemt;

verzoekt de regering om, met het College voor de Rechten van de Mens, belangenorganisaties en (gemeentelijke) antidiscriminatievoorzieningen in gesprek te gaan om samen een aanpak te ontwikkelen die maatschappelijk draagvlak heeft en ook uitvoerbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya


Motie van het lid Koser Kaya Kaya over de ontwikkeling van een antidiscriminatieaanpak met maatschappelijk draagvlak

2016-11-30
Dossier: 34550-VII
Indiener(s): Fatma Koşer Kaya (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-29.html